Το παρόν ιστολόγιο δημιουργήθηκε από εκπαιδευτικούς που υπηρετούν ή υπηρέτησαν στη Λήμνο και ασχολείται με θέματα που αφορούν στην Ελληνική Παιδεία κι εκπαίδευση, στην πολιτική, αλλά και με ό,τι θεωρηθεί επίκαιρο ή ενδιαφέρον. Αναδημοσίευση των πιο ενδιαφερόντων θεμάτων (κατά τους συγγραφείς) της Ελληνικής και ξένης blogόσφαιρας.
Οι απόψεις στα άρθρα που αναδημοσιεύονται εκφράζουν τους συγγραφείς τους κι όχι το ιστολόγιο.
Επικοινωνήστε ελεύθερα στο Magistri.Limnou@gmail.com

Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2010

Ουραγός στα προγράμματα δια βίου μάθησης η Ελλάδα...


...παρά τις διαβεβαιώσεις της υπουργού Παιδείας!

Της Όλγας Σαράφη

Η συμμετοχή των ενηλίκων (25-64 ετών) στη διά βίου μάθηση στην Ελλάδα είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, παρατηρεί η Επίτροπος για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας κα. Α. Βασιλείου.
Συγκεκριμένα, το ποσοστό των ενηλίκων που συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου μάθησης στην Ελλάδα δεν ξεπερνά το 2,8% όταν ο ευρωπαϊκός στόχος είναι 12,5% και πρόκειται να αναθεωρηθεί σύντομα σε 15%.
Η Ελλάδα διαθετει ήδη...
 από το 2005 επαρκές και συγκροτημένο νομοθετικό πλαίσιο. Αυτό που πρέπει να γίνει άμεσα είναι η αποτελεσματικότερη απορρόφηση κοινοτικών πόρων από την ευρωπαϊκή προτεραιότητα για «το ανθρώπινο κεφάλαιο» του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για την περίοδο 2007-2013, χρήματα που ανέρχονται συνολικά στα 75,6 δισ. ευρώ καλύπτοντας όλες τις δραστηριότητεςπου αφορούν την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Η προτεραιότητα αυτή όχι μόνο στοχεύει στη βελτίωση της ποσότητας και της ποιότητας της προσφερόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης, έτσι ώστε να διευκολύνονται οι ενδιαφερόμενοι στην εξεύρεση εργασίας, αλλά επιπλέον στηρίζει την κατάρτιση ως μια διά βίου διαδικασία που βοηθά τους εργαζομένους να διατηρούν τη θέση εργασίας τους, να εξελίσσονται, να προετοιμάζονται για την αλλαγή και να επιστρέφουν στην αγορά εργασίας σε περίπτωση που χάσουν τη θέση τους. Εξάλλου, μεταξύ 2007-2013 θα δαπανηθούν πάνω από 9,38 δισ. ευρώ για την προτεραιότητα που προβλέπει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) «Ανάπτυξη συστημάτων διά βίου μάθησης» από τα οποία η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να οφεληθεί.

Οι στρατηγικές για τη διά βίου μάθηση πρέπει να βασίζονται σε στοιχεία και να παρέχουν μια συστηματικότερη εποπτεία της μάθησης (από την προσχολική ηλικία έως την περίοδο μετά τη συνταξιοδότηση), αλλά και της αποτελεσματικής και αειφόρου χρήσης των πόρων. Εξάλλου, ο σημαντικότατος ρόλος της διά βίου μάθησης για την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, τονίζεται στη μελλοντική στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 την οποία ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 16 Μαρτίου 2010. Δύο από τις εμβληματικές της πρωτοβουλίες στις οποίες η Ελλάδα καλείται να πρωτοστατήσει, η ατζέντα «Νεολαία σε κίνηση» και «Νέες Δεξιότητες για Νέες Θέσεις Εργασίας», αναμένεται να συνεισφέρουν σημαντικά στη στήριξη της διά βίου απόκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων και εφοδίων που είναι αναγκαία για την ικανότητα επαγγελματικής ένταξης και την ενεργή συμμετοχή του πολίτη στα κοινά. 
Από το press.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: